hooker · olemise talumatu kergus · rotid

Kohustuslik suitsuandur on ohtlik

Täna on siis see päev, mil lisaks maksude tõusmisele ka suitsuandur kohustuslikuks muutus (tõsi küll, mitte kõigis kodudes) – mind see iseenesest ei puuduta, sest elan üürikorteris, aga uskumatu on see siiski. Eriti see osa, et teoreetiliselt on tuleohutusjärelvalve ametnikul õigus mu elamist igal hetkel kontrollida.

Mõelge selle peale – kas keegi teist teab, milline näeb välja tuleohutusjärelvalve ametniku töötõend? Mina küll ei tea, kuigi mu sugulane töötab tuletõrjes. Meie riigis on praegu sada tuhat töötut, kellel on hädasti raha vaja. Kui neil on internet, teavad nad, et inimesed on kohustatud selle ametniku tuppa laskma – seega oleks naiivne arvata, et juba esimesel nädalal ei ilmu välja petised, kes heal juhul üritavad seaduskuuleka kodaniku rahakotti pätsata ja halval juhul… Halval juhul annavad oma parima, et täide viia Psühhoterrori viisijupp “Esteet kusipea, sul’ tappa annan raisk, su baarikapi tühjaks joon ja nikun sinu naist!”. Seega on seadus antud kujul otseseks ohuks minu julgeolekule.

Teiseks. Ma saan aru, et Päästeseaduse 281. paragrahv ütleb, et

(1) Riikliku tuleohutusjärelvalve ametnikul on õigus:

1) siseneda objekti valdaja teadmisel tuleohutusnõuete kontrollimise eesmärgil mis tahes territooriumile, hoonesse või ruumi;

aga samas ütleb ju Põhiseaduse paragrahv 26, et

Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi kellegi perekonna- ega eraellu sekkuda

ja paragrahv 33 koguni, et

Kodu on puutumatu. Ei tohi tungida kellegi eluruumi, valdusse ega töökohta ega neid ka läbi otsida.

Ma küll tunnistan, et enamuse ajast lugesin ma ühiskonnaõpetuse tundides ilukirjanduslikke raamatuid, aga siiski on mulle kõrva jäänud, et Põhiseadus on kõigi teiste seaduste suhtes ülimuslik. Kuidas on siis nüüd võimalik, et tegelikkuses see ei kehti? Või on sellega sama moodi nagu sellega, et Kadrina vallas keelati täisealistel õpilastel valla territooriumil suitsetamine – kõik teavad, et kui keegi viitsiks kohtusse minna, saaks vallavanem (õigemini tõenäoliselt tema abi, sekretär ja aednik, kelle kaela süü aetakse) kinga, aga samas teavad kõik ka seda, et eestlane tõenäoliselt kohtusse ei lähe? Igatahes, kui seadus on põhiseaduse vastane, on see ju otseselt ohuks ka demokraatlikule riigikorrale.

Lisaks meenuvad mulle mõned aastad tagasi näidatud politseisaated, kus näidati, kuidas politsei tungis kahtlustatava korterisse, ei leidnud põhimõtteliselt mitte midagi ja hiljem rääkis saatejuht eriti hingestatult sellest, kuidas ei leitud küll narkootikume ega varastatud asju, mida algselt otsiti, aga see-eest leiti 10 (KÜMME!!!) piraatplaati, nii et põhimõtteliselt tuleks see inimrämps siiski trellide taha saata. Nüüd, kui naabrinaine peaks kellelegi kiusu pärast politsei kutsuma, saame sama moodi telekast näha/kuulda, kuidas äärmiselt ohtlik (!) saast trellide taha saadeti, sest ta arvutist leiti alla tõmmatud muusikat ja laes polnud suitsuandurit. Tema seotust Al-Qaeda’ ga pole küll VEEL tõestatud, aga küll ta varsti murdub ja kõik üles tunnistab. Ehk siis lihtsalt veel midagi, millega vajadusel inimesi peedistada, kui mitte midagi muud ei leita. Nagu kohustuslik tulekustuti autos, millest on üheksal juhul kümnest kasu ainult siis, kui sa kedagi sellega lööd, sest igasuguse tule kustutamiseks on see liiga väike.

Pilt on pärit siit.