Uncategorized

koolihoolik

Koolihoolikul on viimasel ajal vähe aega, sest tal on suur mure – lõputöö teema tuleks ära valida. Ja kiiresti tuleks valida. Lai teema on olemas, seoses identiteedi kujunemise ja representeerimisega, aga kuidas seda kitsendada, ei tea. Huvitavaid asju on ju nii palju – sooline identiteet, rahvuslik identiteet, sotsiaalne identiteet, identiteedi ja väärtushinnangute peegeldumine keeles, identiteedi kujunemine ja kujundamine. Ja ikkagi tuleks leida see miski, mis on kõige huvitavam ja suruda see pisikesse kasti, et seda oleks võimalik ka reaalselt uurida ja analüüsida, et ei aetaks lihtsalt niisama vahtu välja. Aga see konkreetse kasti valimine on alati nii keeruline.

Nii et esmalt töö, siis blogi.