anna kannatust

Kuhu maailm on välja jõudnud

Sõna “tavaline” on üks väga ebatavaline sõna, selle tähendus on pidevas muutumises. Täna hommikul näiteks leidis meil kontoris aset alljärgnev dialoog.

Boss:”Sa loed paberlehte???”

Mina (õigustavalt):”Nojah, see lugu oli tavalises poolik.”