feminismus

Osaliselt varastatud feminismipostitus

Täitsa ausalt ütlen, et seekord pole mina ise neid sõnu kirja pannud. Tuuli Jõesaar oli selle eile oma Facebooki seinal lihtsalt nii tabavalt kokku võtnud, et tahtsin jagada. Tegelikult saan ma antud hetkel väga hästi aru, miks naine “päris” karistuse sai – erinevalt mehest (kellel muidugi ei olnud seda võimalustki, sest tunnistajaid oli nii palju) jäi ta lõpuni kindlaks väitele, et on süütu. Eestis on varem neid juhtumeid olnud ja üldiselt tunnistab inimene oma süüd ja saab tingimise karistuse. Miks mees päris karistust EI saanud, kuigi hoolimatu sõidustiil ja joobes juhtimine on Eestis tõsine probleem, jääb arusaamatuks. Aga Tuuli juhib tähelepanu ka teisele asjaolule, mis on näpuga näitamist väärt küll. Ma olen ajalehtedest lõputu arv kordi just noorte meestega seoses lugenud, et neil on ju terve elu ees, ei maksa ikka liiga karmi karistust määrata (ka isikuvastastest kuritegudest rääkides, kus kedagi ei huvita, kas ja milline elu pärast seda kuritegu ohvril ees on, kui ta on vigaseks pekstud või vägistatud), ja mulle ei meenu kordagi, et ma oleksin lugenud samast suhtumisest noorte naiste kohta. No stiilis, et ei peaks seda naissoost narkomuula ikka kinni panema, tal ju terve elu ees, äkki saaks temast ikka tippteadlane, kui me talle teise võimaluse annaksime. Raudselt neid väljaütlemisi on, aga meeskriminaalidega võrreldes nii palju harvem, et ei jää silma.

Tuuli kommenteeris seda kahe hiljutise karistuse põhjal nii (ilmunud ka siin):

Kaks noort inimest sooritavad kuriteo. Ühe taustast ei ole suurt midagi teada, aga ilmselt üsna süngetel asjaoludel jäi noor naine rasedaks, varjas ennast ja sünnitas lõpuks lapse kodus saunas ning lämmatas ta seejärel kohe. Teine noor inimene läks purjakilpäi sõbraga tülli, läks endast välja ja sööstis autoroolis punasega ristmikule ning vigastas 13 inimest. Mõlemad saavad karistada. Üks pääses tingimisi, teine sai osaliselt reaalse vangistuse. Üks kohtunik kommenteeris: “Kohtuniku sõnul ei saa karistuse mõistmisel olla eesmärgiks kättemaks, vaid ikka see, kuidas isik saaks taas õiguskuulekasse ellu sulanduda. Ent XXX on noor, põhjendas kohtunik, kellel on sisuliselt terve täiskasvanu elu ees.” Teine kohus põhjendas oma otsust: “Selline karistus peaks olema piisav motiveerimaks süüdistatavat edaspidi käituma seaduskuulekalt. Viimane on oluline seetõttu, et tahtlikult toime pandud raske isikuvastase süüteo eest õiglase karistuse mõistmise läbi taastab ja kinnitab kohus ka teiste inimeste usku ja usaldust õiguskorda.” Kumb on kumb? Ilmneb, et roolijoodikust tulipea puhul rõhutab kohtunik süüaluse noorust (23) ja pidas vajalikuks, et süüalune saaks kohe õiguskuulekasse ellu sulanduda. 21-aastase tüdruku puhul kohus noorust ei märgi ja kuigi sünnitusjärgse kuriteo retsidiivsus on puhtbioloogiliselt pisut vähem eeldatav kui ülbe liiklusrikkumine, peab tema minema trellide taha.

Tema postituse all hakati rääkima tahtlikkusest jms, et tüdruku tegu olevat tahtlik, poisi oma aga mitte. Ma nüüd ei teagi. Inimene, kes vihahoos punase tulega ristmikule kihutab, teeb seda teadlikult ja tahabki oma sõpradele näidata, et “vaadake, mind ei tasu vihaseks ajada, sest muidu on teie elu selle tulemusel ohus”. Olgu, võime öelda, et ta oli emotsionaalselt erutunud meeleseisundis, aga mul on väga raske uskuda, et see tüdruk seda ei olnud. Jah, tüdruk teadis, et tema teol on ainult üks võimalik tagajärg, aga ka noormees pidi oma teo võimalikest tagajärgedest vägagi teadlik olema. Seaduse seisukohast on üks muidugi lihtsalt risk (võrreldav siis lapse ainult minutiks ämbrisse jätmisega), teine kindla peale minek. Selge aga see, et lapsetapu kordumise tõenäosus nii väga suur ei ole, sest enne iga uut kuriteovõimalust on ometi kohustuslik üheksakuine puhveraeg, mida roolijoodikul ei ole.

Lihtsalt sellised uitmõtted.

P.S. Kuna me siin ausalt ja võrdõiguslikult asja mõlemast suunast vaatame – huvitav, kas see on ka seotud erineva suhtumisega sugudesse, et süüdimõistetud mees on mitte ainult nime, vaid ka pildiga, aga süüdimõistetud naine on anonüümne?

P.P.S. See pole täna mitte ainus feminismiuudis, üks mees kirjutab ka just feminismist.